O ABC-u

ABC Learning Design je radionica za razvoj kurikuluma visoke energije razvijena na UCL. U samo 90 minuta nastavni timovi rade zajedno kako bi stvorili vizualni "storyboard". Ploča scenarija sastoji se od unaprijed ispisanih kartica koje predstavljaju vrstu i slijed aktivnosti učenja (i na internetu i izvan nje) potrebnih za susret s modulom ili ishodima učenja programa.

ABC radionice objašnjeno (4 ′)

Metode ocjenjivanja, međuprogramske teme i institucionalne politike sve su integrirane u proces. Ključ ovog pristupa je tempo, angažman i suradnja. ABC je posebno koristan za nove programe ili one koji se mijenjaju na internetski ili više kombinirano oblikovanje. Pristup stvara visoku razinu angažmana, kreativnog informiranog dijaloga i grupnog razmišljanja o dizajnu kurikuluma među čak i vrijeme-siromašnih akademika.

ABC su razvili Clive Young i Nataša Perović u 2014, temeljeno na vrstama učenja profesora Diane Laurillard (2012).

ABC je bio pilotirao diljem 2015, 2016 i 2017 u više od 90 sesija. Većina njih su u UCL, gdje je više 400 fakultet su co-dizajniran preko 120 modula. Također je sudjelovalo preko 100 UCL studenata.

ABC je također vođen pozivom na mnogim drugim sveučilištima i fakultetima diljem Europe i šire. Više od 500 akademika i učenja stručnjaci su sudjelovali u tim, predstavlja niz disciplina od medicinskih znanosti kroz inženjering za obrazovanje i društvene znanosti.

Saznajte više o ABC-u na UCL blogovima…